Home Om oss

Om oss

Ryggnettverk er et prosjekt med formål for bedre rygghelsen i befolkningen. Med fokus på ryggforskere og de som behandler rygglidelser.
Nettstedet henvender seg til behandlere (primærleger, spesialister, fysioterapeuter, kiropraktorer), forskere og pasienter.

Virksomheten består i å drive fagutvikling, bidra til ryggforskning og heve kompetansen blant behandlerne. Dette skjer ved å fremme ny kunnskap om forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging. Ryggnettverk skal også formidle vitenskapelig dokumentert informasjon til ryggpasienter og befolkningen generelt, og bidra til å samordne behandlingstilbudene for pasienter med akutte og kroniske rygglidelser. Virksomheten skal også være til nytte for aktører i arbeidslivet, som f.eks. bedriftshelsetjenesten.

Prosjektet ble opprettet i 1999.