Home Fagstoff
Category

Fagstoff

Svært mange nordmenn har rygg- og nakkeproblemer.

Omlag 60-80% av befolkningen får ryggsmerter en eller flere ganger gjennom livet. Over en periode på 1 år har omtrent halvparten hatt smerte og til enhver tid oppgir 8 til 15% at de sliter med vond rygg.

Har du følt at korsryggen eller nakken er stiv i det siste?

Mange gjør ingenting for å lindre smerten, mens noen tar smertestillende eller gjøre bevegelsesøvelser.

Vond rygg er en folkeplage. Ryggplager kan være enten akutte eller kroniske.

Akutt ryggplage betyr at smertene varer under tre måneder, og store deler av befolkningen opplever flere ganger akutte ryggsmerter gjennom livet.

Plagene er vanligst hos kvinner. Rygg- og nakkesmerter er en av de vanligste årsakene til sykefravær i Norge. Og du kan gjøre noe med det.

En av måtene er å strekke kroppen for å få blodsirkulasjonen igang. De fleste som har smerter og som gjør ulike bevegelser vil få mindre smerte.

Dette er noen av måtene nordmenn redusere rygg- og nakkesmerter:

  • Gjør bevegelsesøvelser
  • Strekker seg
  • Tar smertestillende
  • Besøker naprapat

Her er våre tips kan gjøre ryggen bedre:

  • 15 minutter med strekking hver dag gjør man kroppen blir mer smidig
  • Gå en liten tur hver dag
  • Spis fisk for å få i deg Omega-3

Les mer om Akutte ryggplager hos Norsk Helseinformatikk

juli 1, 2016 0 comment
0 Facebook Twitter Google + Pinterest

I en ny studie av Turid Rognsvåg og medarbeidere ble 14 pasientene som ble operert med skiveprotese ved Kysthospitalet i Hagevik høsten 2003 fulgt over en to års periode etter skiveproteseoperasjon.

Pasientene ble testet tre ganger før og fem ganger etter operasjonen. Siste oppfølging var to år postoperativt. Spørreskjema og kliniske tester ble benyttet for å fange opp endring i funksjon, smerte, emosjonelt stress, frykt for fysisk aktivitet og dynamisk fleksibilitet i ryggen. Alle variablene viste bedring seks måneder etter operasjonen. Mens smerte og selvrapportert funksjonsevne var bedre alt etter tre måneder, var dette først tilfelle etter seks måneder for den dynamiske fleksibiliteten i ryggen. 11 pasienter oppnådde klinisk betydningsfull forbedring etter to år (ODI ≤ 10 poeng).

Rognsvåg T, Strand LI, Skouen JS. Smerte- og funksjonsforløp hos pasienter med lumbal skiveprotese. Tidsskr Nor Laegeforen 2007; 127: 1188-91

mai 30, 2016 0 comment
0 Facebook Twitter Google + Pinterest

En ny norsk studie publisert i journal of Rehabilitation medicine fant ingen effekt av tradisjonell fysioterapi, slyngeterapi eller hjemmetrening på pasienter med kroniske nakkeslengassosierte plager

Vikne J, Oedegaard A, Laerum E, Ihlebaek C, Kirkesola G. A Randomized Study of New Sling Exercise Treatment vs Traditional Physiotherapy for Patients with Chronic Whiplash-Associated Disorders with unsettled Compensation Claims. J Rehabil Med. 2007 Apr;39(3):252-259.

mai 19, 2016 0 comment
0 Facebook Twitter Google + Pinterest