Home AuthorsAll posts by Redaksjonen
Author

Redaksjonen

Ryggplager er nå en av de største fraværsgrunnene i norsk arbeidsliv. Men langvarige sykmeldinger unngås kan unngås dersom pasienten møtes med grundige undersøkelser og informasjon.

– Det er vanskelig å bryte smertemønsteret ved denne typen plager, men mange pasienter opplever gode effekter hvis tiltak blir satt i verk tidlig i møtet med helsevesenet, sier Hege Eriksen, forskningsdirektør og professor ved UNIFOB helse ved Universitetet i Bergen.

Hun snakker i dag om folkehelsens framtidige utfordringer på Folkehelsedagen 2007. Ifølge Eriksen er muskel- og skjelettplager grunnen til halvparten av sykmeldingene i Norge, og av disse er i underkant av 50 prosent ryggrelaterte. Dermed blir disse lidelsene en av de viktigste helseutfordringene vi står overfor.

– Å ha vondt i ryggen er smertefullt, men i 80-85 prosent av tilfellene er det ikke farlig, sier Eriksen. – Da må vi se på hvorfor folk ikke kommer seg tilbake på jobb.

mai 9, 2016 0 comment
0 Facebook Twitter Google + Pinterest

Ullevål universitetssykehus har nå samlet alle spesialister i en ny poliklinikk, og målet er at poliklinikken skal bli Skandinavias fremste utredningspoliklinikk og et nasjonalt kunnskapssenter for pasienter med lidelser i nakke, rygg og bekken.

Nakke- og ryggpoliklinikken består av et tverrfaglig miljø med leger og annet personell fra Fysikalsk medisinsk avdeling, Nevrokirurgisk avdeling, Nevrologisk avdeling og Ortopedisk senter. Det er også knytta fysioterapeut, kiropraktor og attføringskonsulent til poliklinikken.

mai 3, 2016 0 comment
0 Facebook Twitter Google + Pinterest
Older Posts