Home AuthorsAll posts by Redaksjonen
Author

Redaksjonen

En stor andel av nordmenn opplever nakke- og ryggproblemer.

Noen blir kvitt problemene. Hva er deres hemmelighet?

Eiendomsmegler Odd Kalsnes lever et aktivt liv med høy aktivitet. Vi satt oss ned for å høre hvordan han har holdt nakke- og ryggproblemene i sjakk.

Selv om man har en livsstil med høyt tempo og lange dager bør man ta seg tid til gode pauser. En av grunnen til at man holder seg unna problemer er at man beveger seg får vi vite.

Selv om det er til tider kan være stress privat og i jobbsammenheng, er det viktig å kunne koble av. Når man senker skuldrene og setter sunt mat på bordet er dette med på å gjøre hverdagen bedre.

En klar anbefaling til alle som merker at de begynner å få vond rygg er å gjøre endringer i hverdagen. Det samme rutinene hver dag kan gjøre at man får vondt i kroppen. Bytt ut små ting for å se om det gjøre en forbedring på livskvaliteten.

Så en anbefaling er å tenke over om det er noen bestemt som gjør at man får vondt.

Ønsker du å se hvordan han har det nå? Følg Odd Kalsnes på Instagram eller lest mer på Odd Kalsnes blogg.

juli 4, 2016 0 comment
0 Facebook Twitter Google + Pinterest

Svært mange nordmenn har rygg- og nakkeproblemer.

Omlag 60-80% av befolkningen får ryggsmerter en eller flere ganger gjennom livet. Over en periode på 1 år har omtrent halvparten hatt smerte og til enhver tid oppgir 8 til 15% at de sliter med vond rygg.

Har du følt at korsryggen eller nakken er stiv i det siste?

Mange gjør ingenting for å lindre smerten, mens noen tar smertestillende eller gjøre bevegelsesøvelser.

Vond rygg er en folkeplage. Ryggplager kan være enten akutte eller kroniske.

Akutt ryggplage betyr at smertene varer under tre måneder, og store deler av befolkningen opplever flere ganger akutte ryggsmerter gjennom livet.

Plagene er vanligst hos kvinner. Rygg- og nakkesmerter er en av de vanligste årsakene til sykefravær i Norge. Og du kan gjøre noe med det.

En av måtene er å strekke kroppen for å få blodsirkulasjonen igang. De fleste som har smerter og som gjør ulike bevegelser vil få mindre smerte.

Dette er noen av måtene nordmenn redusere rygg- og nakkesmerter:

  • Gjør bevegelsesøvelser
  • Strekker seg
  • Tar smertestillende
  • Besøker naprapat

Her er våre tips kan gjøre ryggen bedre:

  • 15 minutter med strekking hver dag gjør man kroppen blir mer smidig
  • Gå en liten tur hver dag
  • Spis fisk for å få i deg Omega-3

Les mer om Akutte ryggplager hos Norsk Helseinformatikk

juli 1, 2016 0 comment
0 Facebook Twitter Google + Pinterest

Når du blir bedt om å komme på dugnad bør du bli glad. Tenk på det som en gratis treningsøkt.

Førstelektor Bjørg Oddrun Hallås har snakket med forskning.no.

Hun forstår at mange ikke nødvendigvis tenker på aktiviteten som trening, men at den kan ha like god effekt som en treningsøkt på treningssenteret.

Hallås vil sette fokus på alle hverdagsaktivitetene som trener opp kroppen.

De fleste tenker kun på trening som det man gjør på treningssenteret eller om man er aktiv i en idrett. Men gjennom dagen kan man være aktiv på mange forskjellige måter.

Man trenger ikke å være på trening for å trene.

Du trener uten å tenke på det

Det finnes mange forskjellige aktiviteter som skjer når du har dugnad. Det kan være alt fra å sage til å trille en trillebår.

Og du bruker nye muskler som du normalt ikke ville brukt.

Pass på hvordan du løfter, triller og belaster kroppen. Ikke vær redd for å bli sliten, men husk at du ikke skal ødlegge ryggen.

Det er viktig å løfte riktig, løft med knærne og ikke ryggen.

Les mer hos forskning.no

juni 6, 2016 0 comment
0 Facebook Twitter Google + Pinterest

Barn helt ned i 12 års alder stresser seg syke og mange må behandles av naprapater. – De strever for å være best på alle områder, og blir syke av det, sier naprapat Charlotte Riis til Aftenposten.

Naprapater og andre fagfolk opplever nå en økt pågang fra unge som ønsker hjelp for ulike kroppslige plager.

Ungdom blir stadig utsatt for flere impulser enn tidligere. En hypotese er at dette er en av årsakene til at mange får plager.

Les mer på NRK

mai 30, 2016 0 comment
0 Facebook Twitter Google + Pinterest

Rikstrygdeverket betaler årlig ut mange millioner kroner i refusjon for fysioterapibehandling som ikke virker. Hvert år utbetales det rundt 1,3 milliarder kroner i refusjon til fysioterapeuter, også for behandlingstyper der det ikke er dokumentert noen effekt.

Blant de godkjente behandlingsformene finnes kortbølge-, mikrobølge- og laserbehandling til reumatiske lidelser og bevegelsesapparatlidelser.

I følge overlege Ottar Berg, som er rådgivende lege ved Bamble Trygdekontor, virker denne behandlingen omtrent som Paracet – smertelindrende der og da. Effekter av kortbølge-, mikrobølge- og laserbehandling ut over det helt kortvarige, er ikke dokumentert.

Ottar Berg, som også er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, føyer til at pasientene ofte blir trukket ut av arbeidssituasjonen og får delvis eller full sykmelding under behandlingen. – Denne passiviseringen er ikke gunstig for pasienten, verken mentalt eller fysisk, sier Berg.

mai 30, 2016 0 comment
0 Facebook Twitter Google + Pinterest

I en ny studie av Turid Rognsvåg og medarbeidere ble 14 pasientene som ble operert med skiveprotese ved Kysthospitalet i Hagevik høsten 2003 fulgt over en to års periode etter skiveproteseoperasjon.

Pasientene ble testet tre ganger før og fem ganger etter operasjonen. Siste oppfølging var to år postoperativt. Spørreskjema og kliniske tester ble benyttet for å fange opp endring i funksjon, smerte, emosjonelt stress, frykt for fysisk aktivitet og dynamisk fleksibilitet i ryggen. Alle variablene viste bedring seks måneder etter operasjonen. Mens smerte og selvrapportert funksjonsevne var bedre alt etter tre måneder, var dette først tilfelle etter seks måneder for den dynamiske fleksibiliteten i ryggen. 11 pasienter oppnådde klinisk betydningsfull forbedring etter to år (ODI ≤ 10 poeng).

Rognsvåg T, Strand LI, Skouen JS. Smerte- og funksjonsforløp hos pasienter med lumbal skiveprotese. Tidsskr Nor Laegeforen 2007; 127: 1188-91

mai 30, 2016 0 comment
0 Facebook Twitter Google + Pinterest

Kvinner kan trene like etter fødsel. Men det er ingen forskning som viser at trening trekker magemusklene sammen, sier professor og rektor ved Norges Idrettshøgskole, Kari Bø til Aftenposten.

30 prosnet av kvinner får rectus diastase (magemusklene skilt fra hverandre).

Ingen vet hvordan man skal trene disse på best mulig måte. Mer forskning med gjøres på dette feltet.

Les mer på Aftenposten

mai 27, 2016 0 comment
0 Facebook Twitter Google + Pinterest

Kommunehelseprofiler er en ny nettportal som gir informasjon om norsk helsestatistikk. Portalen er et samarbeidsprosjekt mellom Sosial- og helsedirektoratet, Statistisk sentralbyrå og Folkehelseinstituttet.

Gjennom portalen får man tilgang på data og artikler om helsetilstand, påvirkningsfaktorer og demografiske og sosioøkonomiske forhold. I tillegg kommer data om tjenester i norske kommuner.

mai 23, 2016 0 comment
0 Facebook Twitter Google + Pinterest

En ny norsk studie publisert i journal of Rehabilitation medicine fant ingen effekt av tradisjonell fysioterapi, slyngeterapi eller hjemmetrening på pasienter med kroniske nakkeslengassosierte plager

Vikne J, Oedegaard A, Laerum E, Ihlebaek C, Kirkesola G. A Randomized Study of New Sling Exercise Treatment vs Traditional Physiotherapy for Patients with Chronic Whiplash-Associated Disorders with unsettled Compensation Claims. J Rehabil Med. 2007 Apr;39(3):252-259.

mai 19, 2016 0 comment
0 Facebook Twitter Google + Pinterest

Ett år etter rehabiliteringsopphold i Rauland er syv av ti langtidssykmeldte tilbake i jobb. I dag kommer finansministeren på studiebesøk.

Gjennomsnittsbrukeren i Rauland er 44 år, har vært ute av jobb i ett år, har sammensatte lidelser, muskel- og skjelettplager i alle varianter, ofte i kombinasjon med psykiske plager.

Folk som har vært sykmeldt i et helt år, har statistisk 17 prosents sjanse til å komme tilbake i full jobb, ifølge tall fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Fagfolkene i Rauland advarer mot lettvinte sammenligninger, for sykefravær og attføring er et ytterst komplekst tema. Men tallene fra Rauland kan tenne håp:

Tre måneder etter avsluttet opphold er 60 prosent av brukerne tilbake i jobb eller yrkesrettede tiltak. Etter 12 måneder er 70 prosent i gang med noe. – Vi snakker minst mulig om diagnoser. Vi tenker positivt. Vi tar utgangspunkt i det som fungerer, ikke i det som ikke fungerer, sier senterets direktør, Svein Kostveit.

mai 12, 2016 0 comment
0 Facebook Twitter Google + Pinterest
Newer Posts