Home Aktuelt Smerte- og funksjonsforløp hos pasienter med lumbal skiveprotese

Smerte- og funksjonsforløp hos pasienter med lumbal skiveprotese

written by Redaksjonen mai 30, 2016

I en ny studie av Turid Rognsvåg og medarbeidere ble 14 pasientene som ble operert med skiveprotese ved Kysthospitalet i Hagevik høsten 2003 fulgt over en to års periode etter skiveproteseoperasjon.

Pasientene ble testet tre ganger før og fem ganger etter operasjonen. Siste oppfølging var to år postoperativt. Spørreskjema og kliniske tester ble benyttet for å fange opp endring i funksjon, smerte, emosjonelt stress, frykt for fysisk aktivitet og dynamisk fleksibilitet i ryggen. Alle variablene viste bedring seks måneder etter operasjonen. Mens smerte og selvrapportert funksjonsevne var bedre alt etter tre måneder, var dette først tilfelle etter seks måneder for den dynamiske fleksibiliteten i ryggen. 11 pasienter oppnådde klinisk betydningsfull forbedring etter to år (ODI ≤ 10 poeng).

Rognsvåg T, Strand LI, Skouen JS. Smerte- og funksjonsforløp hos pasienter med lumbal skiveprotese. Tidsskr Nor Laegeforen 2007; 127: 1188-91

You may also like