Home Aktuelt Ryggplager setter tusenvis ut av spill

Ryggplager setter tusenvis ut av spill

written by Redaksjonen mai 9, 2016

Ryggplager er nå en av de største fraværsgrunnene i norsk arbeidsliv. Men langvarige sykmeldinger unngås kan unngås dersom pasienten møtes med grundige undersøkelser og informasjon.

– Det er vanskelig å bryte smertemønsteret ved denne typen plager, men mange pasienter opplever gode effekter hvis tiltak blir satt i verk tidlig i møtet med helsevesenet, sier Hege Eriksen, forskningsdirektør og professor ved UNIFOB helse ved Universitetet i Bergen.

Hun snakker i dag om folkehelsens framtidige utfordringer på Folkehelsedagen 2007. Ifølge Eriksen er muskel- og skjelettplager grunnen til halvparten av sykmeldingene i Norge, og av disse er i underkant av 50 prosent ryggrelaterte. Dermed blir disse lidelsene en av de viktigste helseutfordringene vi står overfor.

– Å ha vondt i ryggen er smertefullt, men i 80-85 prosent av tilfellene er det ikke farlig, sier Eriksen. – Da må vi se på hvorfor folk ikke kommer seg tilbake på jobb.

You may also like