Home Aktuelt Millionutgifter til unyttig behandling

Millionutgifter til unyttig behandling

written by Redaksjonen mai 30, 2016

Rikstrygdeverket betaler årlig ut mange millioner kroner i refusjon for fysioterapibehandling som ikke virker. Hvert år utbetales det rundt 1,3 milliarder kroner i refusjon til fysioterapeuter, også for behandlingstyper der det ikke er dokumentert noen effekt.

Blant de godkjente behandlingsformene finnes kortbølge-, mikrobølge- og laserbehandling til reumatiske lidelser og bevegelsesapparatlidelser.

I følge overlege Ottar Berg, som er rådgivende lege ved Bamble Trygdekontor, virker denne behandlingen omtrent som Paracet – smertelindrende der og da. Effekter av kortbølge-, mikrobølge- og laserbehandling ut over det helt kortvarige, er ikke dokumentert.

Ottar Berg, som også er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, føyer til at pasientene ofte blir trukket ut av arbeidssituasjonen og får delvis eller full sykmelding under behandlingen. – Denne passiviseringen er ikke gunstig for pasienten, verken mentalt eller fysisk, sier Berg.

You may also like