Home Aktuelt Går mot full jobb

Går mot full jobb

written by Redaksjonen mai 12, 2016

Ett år etter rehabiliteringsopphold i Rauland er syv av ti langtidssykmeldte tilbake i jobb. I dag kommer finansministeren på studiebesøk.

Gjennomsnittsbrukeren i Rauland er 44 år, har vært ute av jobb i ett år, har sammensatte lidelser, muskel- og skjelettplager i alle varianter, ofte i kombinasjon med psykiske plager.

Folk som har vært sykmeldt i et helt år, har statistisk 17 prosents sjanse til å komme tilbake i full jobb, ifølge tall fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Fagfolkene i Rauland advarer mot lettvinte sammenligninger, for sykefravær og attføring er et ytterst komplekst tema. Men tallene fra Rauland kan tenne håp:

Tre måneder etter avsluttet opphold er 60 prosent av brukerne tilbake i jobb eller yrkesrettede tiltak. Etter 12 måneder er 70 prosent i gang med noe. – Vi snakker minst mulig om diagnoser. Vi tenker positivt. Vi tar utgangspunkt i det som fungerer, ikke i det som ikke fungerer, sier senterets direktør, Svein Kostveit.

You may also like